در جستجوی مفهوم زندگی
یه خانواده ایرانی که چند سالی میشه کار طراحی و تولید کوکی رو به صورت غیر انبوه انجام میدیم، این کار منبع درآمدمون نیست اما عاشقش هستیم و همیشه به دنبال بهبود کیفیت بودیم و کماکان نیز هستیم
محبوبه عاملی
طراح کوکی
امیر رضا دلیر
طراح سایت
فاطمه قائم مقامیان
طراح داستان


آدرس و تلفن

ایران، مشهد، آزادشهر، امامت ۱۹، ساختمان سحر

۰۵۱ ۳۶۰۹ ۹۴۹۶ | ۰۹۰۲ ۲۶۰ ۳۰۰۵